jazykove-centrum.eu
Každá správna hlavička v jazykoch je jednička...
Moje referencie

Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie (magister) v odbore učiteľstvo angličtiny, francúzštiny a ruštiny . Absolvovala som polročnú stáž na Université Marc Bloch v Strasbourgu, Inštitút tlmočníkov, prekladateľov a medzinárodných vzťahov (ITI-RI) odbor tlmočenie/prekladateľstvo francúzština- ruština+ učiteľstvo francúzštiny ako cudzieho jazyka. Už počas vysokej školy som sa aktívne venovala učeniu, prekladom a tlmočeniu. Medzi mojich najvýznamnejších klientov a zamestnávateľov patrí:.

PSA Peugeot- Citroën, Trnava (tlmočník, prekladateľ vo výrobe)
-Ina Haguenau a Ina Kysuce (tlmočník, prekladateľ vo výrobe)
-Francúzsky Inštitút v Bratislave (lektor francúzštiny)
- Súkromná základná škola a gymnázium v Žiline (učiteľ francúzštiny)
-Žilinská Univerzita, Ústav celoživotného vzdelávania (lektor francúzštiny a ruštiny)
-AŽD Praha, pobočka Žilina (lektor ruského jazyka- obchodná ruština)
-ALU-SV, s.r.o. Žilina (lektor ruského jazyka- obchodná ruština)
-Comau France (tlmočenie školenia o vyvažovaní kľukových hriadeľov vo výrobnom závode KIA MOTORS SLOVAKIA)
-súkromné jazykové školy MJA a LINQUA (lektor ruského, anglického a francúzskeho jazyka)
- ATTACK, s.r.o. (preklad manuálov ku kotlom zo slovenčiny do francúzštiny)
-Coronis, s.r.o. (jazykový asistent pri vyhľadávaní dodávateľov na rusky hovoriacom trhu a komunikácia s nimi)
- freelance prekladateľ pre Stavomontáže Žilina,a.s., Eliška Kapitáňová (preklad internetových stránok pre viaceré spoločnosti)
- súkromné doučovanie a príprava na maturity (aj bilingválne gymnáziá)
 
AKCIA
čítaj viac
1. jazykové kurzy (mesačné, trojmesačné a polročné):

-angličtina/ruština/francúzština pre škôlkárov: formou hry, pesničiek a riekaniek vzbudiť u detí predškolského veku záujem o cudzí jazyk a dať im základy (výslovnosť, farby, kto som, časti tela, pozdravy, zvieratká)
-angličtina, francúzština, ruština pre začiatočníkov /deti
-angličtina, francúzština, ruština pre začiatočníkov /mládež a dospelí
-angličtina, francúzština, ruština pre mierne pokročilých/deti
- angličtina, francúzština, ruština pre mierne pokročilých/dospelí
-francúzština, ruština pre pokročilých
- francúzština, ruština príprava na prijímacie skúšky a maturity
-francúzština, ruština obchodná komunikácia a podnikanie
- technická francúzština
- individuálne kurzy šité na mieru (doučovanie,...)
Kurzy prebiehajú v priestoroch jazykového centra v Kysuckom Novom Meste, alebo po dohovore s klientom aj v priestoroch klienta. Kurzy môžu byť individuálne alebo v miniskupinkách (min. 3 osoby)

2. preklady:

-z a do francúzštiny a ruštiny (ekonomika, technika, obchodná komunikácia...)

3. tlmočenie:

- z a do francúzštiny (špecializácia na technické tlmočenie)
- z a do ruštiny

4. jazyková asistencia

( pre slovenské spoločnosti prenikajúce na ruský či francúzsky hovoriaci trh a pre francúzsky či rusky hovoriace spoločnosti prenikajúce na slovenský trh)
Powered by: Stavproj s.r.o. | Design by: Reklama Kandrik 2010 Jazykove-centrum.eu. All rights reserved