jazykove-centrum.eu
Každá správna hlavička v jazykoch je jednička...
Jazykové centrum Hlavička v Kysuckom Novom Meste
pod vedením diplomovanej lektorky angličtiny, francúzštiny a ruštiny vám ponúka jazykové kurzy angličtiny, francúzštiny a ruštiny pre začiatočníkov aj pokročilých, pre deti aj dospelých. Neobchádzam ani najmladšiu generáciu a v mojej ponuke je aj angličtina pre škôlkárov. Ponúkam aj doučovanie pre žiakov základných a stredných škôl z jazyka anglického, francúzskeho a ruského. Takisto vás pripravím na prijímacie či maturitné skúšky. Robím aj individuálne kurzy angličtiny, francúzštiny a ruštiny šité na mieru (na podnikanie, na cestovanie...).

tlmočnícke a prekladateľské služby z a do francúzštiny a z a do ruštiny (robím všeobecné preklady, technické, ekonomické, odborné...). V prípade záujmu poskytnem aj jazykovú asistenciu firmám prenikajúcim na rusky, anglicky a francúzsky hovoriaci trh (vyhľadanie potencionálneho partnera, komunikácia s ním, sprostredkovanie obchodu, tlmočenie porád, preklad e-mailov...).


Teším sa na Vašu návštevu,

Mgr. Jana Hlavatá 
AKCIA
čítaj viac
1. jazykové kurzy (mesačné, trojmesačné a polročné):

-angličtina/ruština/francúzština pre škôlkárov: formou hry, pesničiek a riekaniek vzbudiť u detí predškolského veku záujem o cudzí jazyk a dať im základy (výslovnosť, farby, kto som, časti tela, pozdravy, zvieratká)
-angličtina, francúzština, ruština pre začiatočníkov /deti
-angličtina, francúzština, ruština pre začiatočníkov /mládež a dospelí
-angličtina, francúzština, ruština pre mierne pokročilých/deti
- angličtina, francúzština, ruština pre mierne pokročilých/dospelí
-francúzština, ruština pre pokročilých
- francúzština, ruština príprava na prijímacie skúšky a maturity
-francúzština, ruština obchodná komunikácia a podnikanie
- technická francúzština
- individuálne kurzy šité na mieru (doučovanie,...)
Kurzy prebiehajú v priestoroch jazykového centra v Kysuckom Novom Meste, alebo po dohovore s klientom aj v priestoroch klienta. Kurzy môžu byť individuálne alebo v miniskupinkách (min. 3 osoby)

2. preklady:

-z a do francúzštiny a ruštiny (ekonomika, technika, obchodná komunikácia...)

3. tlmočenie:

- z a do francúzštiny (špecializácia na technické tlmočenie)
- z a do ruštiny

4. jazyková asistencia

( pre slovenské spoločnosti prenikajúce na ruský či francúzsky hovoriaci trh a pre francúzsky či rusky hovoriace spoločnosti prenikajúce na slovenský trh)
Powered by: Stavproj s.r.o. | Design by: Reklama Kandrik 2010 Jazykove-centrum.eu. All rights reserved